רקע

רקע

איאואסקה היא חליטת צמחים  פסיכואקטיבית המשמשת כרכיב מרכזי במעגלי ריפוי פולחניים באגן האמזונס. 

מקורה של המילה “איאואסקה” היא משפת הקואצ’ה ובתרגום לעברית איאואסקה הינה “גפן הנשמות” או “גפן הרוחות” (aya יתורגם לנשמה ו-husca לגפן או חבל).

חליטת האיאואסקה נוצרת מבישול של תערובת צמחים שונים. לרוב הצמחים כוללים שילוב של הצמח המטפס-   Banisteriopsis caapi  המכיל אלקלואידים מסוג בטא-קרבולין (β-carboline) יחד עם שיח ה-Psychotria viridis המספק את הטריפטמין DMT.  

בשימוש במסגרת טקסית – מסורתית איאואסקה נחשבת למקודשת וכתרופה עוצמתית לטיפול במגוון תחלואות גופניות, נפשיות, חברתיות ורוחניות. כיום מספר גדל של מחקרים מעידים על התכונות הפסיכותרפויתיות של איאואסקה.

מחקרים ראשוניים מצביעים על כך ששימוש באיאואסקה במסגרת טקסית ו/או טיפולית עם הכנה מנטלית, פיזית ואינטגרציה של החוויה יכולים לסייע לטיפול נפשי. למשל, טיפול בהתמכרויות לחומרים, טיפול בדיכאון עמיד וככלי לשיפור רווחה נפשית (well being). בדומה לחומרים פסיכדליים אחרים, גם האפקטים הטיפוליים של איאואסקה  נותרים לאחר שההשפעה האקוטית הפרמקולוגית שוככת (afterglow). 

בנוסף, במחקרי מבחנה נמצא כי החומרים הפעילים באיאואסקה מעורבים בנוירוגנזה, ועל פי השערות ראשוניות משמשים גם  כחומרים המגינים על רקמות וזאת באמצעות אפקט טיפולי אנטי-אפופטוטי, פרו-נוירוטרופי ואנטי דלקתי.

הכנת המשקה המסורתית | צילום: ויקיפדיה
השפעה

השפעה

שינויים במצב הרוח, הצפה של זיכרונות ישנים, שינויים בתפיסת הזמן והמרחב ושינויים בתפיסת העצמי.

חוויות סוביקטיביות נוספות כוללות תובנה ותחושות והבנות פילוסופיות, חוויות רוחניות, הגברה של מצבים רגשיים קיימים, רגישות מוגברת לסביבה ולאחר, פחד מאובדן שליטה, חרדה, מחשבות שווא, התרופפות האגו והרגשה של חיבור לטבע.

שינויים פיזיולוגים נפוצים בזמן ההשפעה כוללים: הרחבת אישונים, עלייה קלה בל”ד דיאסטולי, עלייה במחזורי נוירואפינפרין והורמוני סטרס כגון קורטיזול ופרולקטין. כמו כן תחושות צריבה בבטן, בחילות והקאות.

מנגנון פעולה

מנגנון פעולה

חליטת האיאואסקה נוצרת מבישול של תערובת צמחים המכילים אלקלואידים מסוג בטא-קרבולין (β-carbolin) יחד עם צמחים המכילים את הטריפטמין DMT. אלקלואידים מסוג בטא-קרבולין המופקים בחליטה, למשל  Harmine ו-Harmalin משמשים כמעכבי מונואמין אוקסידז (MAOI) בעוד שאחרים כגון Tetrahydroharmine משמשים גם כמעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין (SSRI).

החומר ההלוצינוגני הפעיל בחליטה הוא DMT ; חומר אנדוגני הנוצר באופן טבעי בצמחים וביונקים (לרבות בבני אדם). קימות ראיות ש-DMT משמש כמוליך עצבי בעכברים וככל הנראה גם בבני אדם. בדומה לפסיכדליים הקלאסיים גם DMT מפעיל קולטנים סרטונינרגיים ובפרט את קולטן הסרוטונין 2A. בנוסף, DMT קשור גם במודולציה של קולטנים אחרים למשל: TAAR1 ו- mGluR2 ו-Sig-1R.

בשונה מחומרים פסיכדליים אחרים DMT לבדו איננו פעיל בשימוש אוראלי. הסיבה לכך היא פירוקו במערכת העיכול ע”י מונואמין אוקסידאז. מעכבי מונואמין אוקסידאז A (למשל בטא-קרבולין) מונעים את האינאקטיבציה של DMT במערכת העיכול ומאפשרים לו להגיע למוח. אי לכך חליטת האיאואסקה חייבת לכלול גם מעכבי מונואמין אוקסידז.

רצף התגובות אשר מתווכות את השפעת איאואסקה לאחר ההיקשרות לקולטנים טרם זוהו במלואם אך נמצאו מספר השפעות כתוצאה מהיקשרות זאת:

  •  ממצאים מעידים כי איאואסקה משנה את כיווניות עיבוד המידע במוח וככל הנראה מאפשרת למידע חישתי ורגשי וכן לזיכרונות להגיע באופן מוגבר למודעות. המידע המוגבר מגיע למודעות על חשבון מידע שמקורו במושגים, ציפיות וידע קודם על העולם (Top down). השינוי בכיווניות עיבוד המידע בזמן השפעת איאואסקה נובע מכך שאזורים מוחיים קדמיים הקשורים בבקרה וניהול מאבדים את השפעתם על אזורים אחרים במוח. כך בשונה ממצב הבסיס, המבנה ההיררכי של עיבוד המידע הפרונטלי (Top down) מונמך ומאפשר למידע סנסורי ורגשי (Bottom-Up) גישה יתרה למודעות.
  •  בדומה לפסיכדליים אחרים, איאואסקה ככול הנראה מעלה את רמת הפעילות הקורטיקלית באזורים שונים.  עליה בפעילות קורטיקלית זו מקושרת  להסרת עכבות ובקרה מוחית ונמצאה קשורה לאינטנסיביות החוויה הפסיכדלית בזמן איאואסקהDMT  ופסילוסיבין.
  • ממצאים נוספים מצביעים כי בזמן השפעת איאואסקה נראית זרימת דם מוגברת באזורים מוחיים הקשורים לעיבוד רגשי ואינטרוספקציה. בנוסף נראתה גם הגברת פעילות באזורים פרונטלים, טמפורלים, אוקסיפיטלים ובאזורי עיבוד המעורבים  בזיכרון אפיזודי. 
  •  בדומה לחומרים פסיכדליים אחרים, שימוש באיאואסקה משפיע גם על רשת ברירת המחדל במוח (Default mode network). רשת ברירת המחדל מוצעת בספרות כמנגנון הביולוגי המייצר את תחושת “העצמי”. שינויים ברשת זו יכולים להסביר את השינויים התפיסתיים והחשיבתיים לגבי העצמי והעולם בזמן החוויה הפסיכדלית (למשל תחושת אובדן האגו או העצמי). מתוך הספרות עולה כי מתן אקוטי של איאואסקה יוצר הפחתת פעילות באזורים של רשת ברירת המחדל ובתקופה שלאחר מכן נראית גם עליה בקישוריות שבין רשת ברירת המחדל לרשת חיובית למשימות (TPN). כמו כן, משתמשי איאואסקה קבועים ומנוסים הראו שינויים מבניים מוחיים באזורים הקשורים לרשת ברירת המחדל. יחד עם זאת יש לציין כי בעשור האחרון פורסמו מאות מחקרים על התערבויות פסיכו-פרמקולוגיות והתנהגותיות המשנות את פעילות רשת זו ולא מדובר בתופעה ייחודית לחומרים פסיכדליים.

הממצאים המצטברים בתחום הובילו לפרדיגמה חדשה המתהווה ומסבירה את פעולתם התרפויטית של אגוניסטים לקולטני 5HT2A. על פי פרדיגמה זו חומרים פסיכדליים יוצרים שינוי זמני באופן עיבוד המידע במוח, זאת תוך מיקוד בעיבוד רגשי, זכרונות ושינויים בתחושת העצמי. שינויים מוחיים אלו מאפשרים עיבוד מחדש של מידע בנוגע לעולם ולתחושת העצמי (למשל מחשבות, רגשות, זיכרונות) באופן שנותר גם לאחר שההשפעה האקוטית הפרמקולוגית שוככת. במסגרת טיפולית מיטיבה, עיבוד מחדש של מידע ותוך כדי חוויה רגשית ואינטנסיבית הוא חלון הזדמנויות ייחודי לטיפול בפסיכו-פתולוגיות מסוימות.

חשוב לציין כי לאיכות ולאינטנסיביות החוויה הפסיכדלית יש קשר לאפקט הטיפולי הנוצר בעקבותיה. במחקרים רבים נמצא קשר בין עליה בעוצמת החוויה הפסיכדלית הפנומנולוגית (למשל דיסוציאציית אגו או חוויות רוחניות משמעותיות) לבין הטבה ארוכת הטווח במדדים נפשיים.

 
בטיחות, רעילות ותופעות לוואי

בטיחות, רעילות ותופעות לוואי

פרופיל הבטיחות של איאואסקה נחשב לשפיר כאשר נלקח בצורה אחראית ומבוקרת. השפעתו האקוטית יכולה לגרום למצב רוח חיובי מוגבר, לעליה באינטרוספקציה, לשינויים תפיסתיים, לירידה ביכולות זיכרון עבודה, לחרדה מוגברת, לתחושת אובדן שליטה, לדופק מואץ, לעלייה מתונה בל”ד, להרחבת אישונים, לבחילה ולהקאות. בדומה לחומרים פסיכדליים אחרים, תמיכה ורבלית ופיזית עוזרת למשתמש להתגבר על חוויות מורכבות של חרדה ואובדן שליטה.

בשימוש ארוך טווח לא נראתה עליה במדדי פסיכופתולוגיה או פגיעות קוגניטיבית, אך נמצאו במחקרים בודדים דפוסים המצביעים על שיפור ביכולות קוגניטיביות מסוימות ולעליה במדדי רוחניות ואיכות חיים.

פסיכוזה (drug induced psychosis) כתוצאה משימוש באיאואסקה הנה תופעה נדירה. ככול הנראה הדבר תלוי בנטייה מוקדמת לפסיכוזה, כמו גם לשימוש באיאואסקה יחד עם סמים אחרים ולשימוש בסביבה לא בטוחה.

על פי ההמלצות בספרות יש להימנע משימוש באיאואסקה באם קיימת היסטוריה אישית או משפחתית של דיכאון פסיכוטי, מאניה-דפרסיה או הספקטרום הסכיזופרני. כאמצעי זהירות כללי יש להימנע משימוש באיאואסקה יחד עם מעכבי MAO או חומרים אנטי-דיכאוניים (למשל, SSRI) המעלים את רמות הסרוטונין. בדומה לכך, המלצות תזונה ייחודיות ניתנות למשתמשים בסטינג טקסי אך המלצות אלו טרם עברו תיקוף מדעי קליני. 

בשונה מחומרים פסיכדליים אחרים, החומר ההלוצינוגי הפעיל באיאואסקה (DMT) לא יוצר סבילות לאפקטים הסובייקטיביים הפסיכדליים לאחר שימוש חוזר. טרם התברר האם קיימת סבילות להשפעות הנוירו-ביולוגיות של החומר בשימוש חוזר.

מחקר ושימוש קליני

מחקר ושימוש קליני

עקב ההתעוררות המבורכת במחקר הקליני הפסיכדלי בשנים האחרונות נעשו מספר מחקרים במטופלים ונבדקים בריאים, ברובם מחקרי בטיחות, דימות והיתכנות של טיפול. המנה הטיפולית היעילה ביותר טרם נקבעה ובמחקרים נעה בטווח שבין 120 mL לבין 200mL (עם שונות נרחבת בכמות ה-DMT ובבטא-קרבולין), זאת בדומה לשימוש טקסי.

במחקרים תצפיתיים רבים בהם נבחנו נבדקים בראים דווח על שיפור באיכות החיים ובמדדים שונים לאחר שימוש באיאואסקה:

 • במחקר תצפיתי אחר אשר בחן נבדקים המשתתפים בטקס איאואסקה נמצא ששימוש בחליטה הפחית מדדים של דיכאון ולחץ, אפקט שנותר לטווח ארוך.

 • מחקרים אחרים מראים כי איאואסקה משפרת גמישות קוגנטיבית ויכולות קשיבות (מינדפולנס) ובמחקר אשר השווה תוכנית מיינדפולנס אל מול שימוש באיאואסקה נמצא כי החליטה מקושרת להפחתת שיפוטיות וקבלה (Acceptance).

 • במחקרים אשר בחנו מתבגרים אשר צורכים איאואסקה (בשימוש ארוך טווח במסגרת דתית-טקסית)  נמצא כי אין הבדל בין הפרופיל הפסיכולוגי וביצועיהם הקוגניטיביים בהשוואה לנבדקי ביקורת.
 • במחקרים אכותניים הוצע כי איאואסקה יעילה להפחתת סמפטומים של הפרעות אכילה
 • מחקרים ראשוניים מדגימים כי איאואסקה יכולה להיות יעילה לטיפול בהתמכרויות. במחקר אשר בחן הרגלי שימוש לרעה בחומרים בקרב משתמשי איאואסקה (בסטינג טקסי) נמצא כי המשתמשים בחליטה מצגים ציונים נמוכים יותר במדדים של התמכרות לאלכוהול. במחקר אחר נמצא שהחליטה הפחיתה שימוש בקוקאין, אלכהול וטבק בקבוצה שעברה גמילה עם שימוש באיאואסקה.
 • בחקר מקרה דווח שיתכן ואיאואסקה יכולה להיות התערבות טיפולית יעילה לא-פנטזיה (aphantasia).

כמו כן מחקרים רבים בחנו את השינויים המוחיים והנוירו-קוגניטיביים בזמן ההשפעה האקוטית וההשפעה ארוכת הטווח של איאואסקה. לדוגמא, מחקר אשר הראה כי נבדקים המשתמשים באיאואסקה תדיר (לפחות 50 פעמים בשנתיים האחרונות) מקבלים ציונים גבוהים יותר במטלות קוגניטיביות ניהוליות ובמדדי רוחניות וציונים נמוכים יותר במדדי פסיכופתולוגיה ; זאת לעומת נבדקי ביקורת. מחקר אחר הצביע כי מתן אקוטי של איאואסקה פגע בביצועים קוגנטיביים-ניהוליים בזמן ההשפעה (במטלת TOL) רק במשתמשים מזדמנים ולא בקרב משתמשים מנוסים. לסקירת מחקרים אשר בחנו פעילות מוחית  ואיאואסקה ניתן לעיין בפסקת “מנגנוני פעולה”.

מחקרים קלינים

דיכאון: מחקר תווית פתוחה הראה כי מתן איאואסקה הפחית סימפטומים של דיכאון בנבדקים עם דיכאון חוזר. ההפחתה בסימפטומים הייתה מהירה (התחלה לאחר 80 דק’) ומתמשכת (לפחות 21 יום). במחקר כפל סמיות מבוקר פלסבו נמצא כי מתן איאואסקה הפחית סימפטומים של דיכאון עמיד. ירידה סימפטומטית נראתה גם לאחר 7 ימי מעקב.

אוכלוסיות אחרות- במחקר תצפיתי אשר בחן אנשים בריאים עם קווי אישיות גבוליים נמצא כי איאואסקה מעלה יכולות של רגולציה רגשית, ממצא אשר פותח אפיק טיפולי חדשני. מחקר תצפיתי אשר בחן אינדיבידואלים המשתתפים בתוכנית גמילה מחומרים הכוללת טקס איאואסקה מצא שחלה ירידה בשימוש בחומרים לאחר התוכנית.

רגולציה

המעמד החוקי של איאואסקה משתנה בין המדינות הן מבחינת החוק והן מבחינת מידת האכיפה של החוק. כיום, לא קיימת התוויה טיפולית רשמית לטיפול בעזרת איאואסקה. האישור המחקרי נבחן ונקבע ע”י כל מדינה בנפרד.
בארץ לא התבצעו או מתבצעים מחקרים קליניים בבני אדם (בריאים ו/או מטופלים) באופן רשמי ומתועד, אך מעולם לא נקבעה מדיניות רשמית בנוגע לאישור מחקרים בתחום.
איאואסקה משמשת כרכיב פולחני מרכזי ב-3 כנסיות ברזילאיות-סינרגטיות הפעילות ב23 מדינות:, Santo Daime, União do Vegetal, Barquinha אשר קיבלו מעמד חוקי מיוחד המאפשר למאמינים להשתמש בחומר בצורה מסורתית כחלק מחופש הפולחן (למשל בארה”ב, קנדה, ברזיל). דבר זה מאפשר מחקרים קליניים ותצפיתיים על ההשפעות הטיפוליות של איאואסקה.
בשנת 2019-2020 ערים מסוימות בארה”ב כגון דנבראוקלנד וסנטה קרוז  חוקקו חוקים בעד אי-הפללה של חומרים אנתוגאנים כגון איאואסקה. מהלך זה יאפשר בעתיד מחקרים מבוקרים ואיכותיים על ההשפעה הטיפולית של איאואסקה.

משתתפי איהואסקה (המכונה "סנטו דיים" בדת סנטו דאימה) מחכים לתחילת העבודה הטקסית. התמונה מעובדת דיגיטלית כדי להגן על אנונימיות המשתתפים | צילום: מתוך וויקפדיה
סגירת תפריט