שבירת מיתוס לגבי MDMA – האם תחושת הדכדוך לאחר השימוש בMDMA מופיעה גם במחקרים מבוקרים?

שבירת מיתוס לגבי MDMA – האם תחושת הדכדוך לאחר השימוש בMDMA מופיעה גם במחקרים מבוקרים?

השימוש בפסיכותרפיה נתמכת MDMA בטיפול בהפרעות נפשיות הראה תוצאות קליניות מבטיחות בשנים האחרונות בעיקר בתחום הטראומה וההתמכרויות. אחת מתופעות הלוואי המרכזיות שהעסיקו חוקרים ורופאים בתחום היא ה come down או הירידה במצב רוח ובתפקוד הקוגניטיבי בימים מייד לאחר נטילת MDMA, תופעה מתועדת ומוכרת בקרב משתמשים בMDMA  במסיבות ובהקשרים שאינם קליניים. החשש היה כי תופעות אלו יסכנו מטופלים העוברים פסיכותרפיה נתמכת MDMA מאחר ויצטרכו להתמודד עם שינויים קיצוניים במצב הרוח ובקוגניציה בימים לאחר הטיפול. כעת, במחקר שפורסם החודש בכתב העת Journal of Psychopharmacology, מדווח כי בניגוד לתיעוד הנרחב של התופעה בקרב משתמשי פנאי של MDMA,  הדפוס לא מופיע בקרב מטופלים שקיבלו MDMA במחקר קליני מבוקר. 

הנתונים התקבלו ממחקר בריטי לבחינת היעילות של פסיכותרפיה נתמכת MDMA לטיפול באלכוהוליזם. צוות החוקרים במעבדתו של פרופ’ דיוויד נאט המשיך מעקב אחר שינויים במצב רוח ואחר דפוסי השינה במספר נקודות זמן לאחר סיום הטיפול (במשך שבוע לאחר הסיום, לאחר שלושה חודשים ולאחר ששה חודשים).  החוקרים מצאו שכלל הנבדקים דווחו על מצב רוח טוב במהלך השבוע לאחר השימוש ושיפור באיכות השינה ביחס למצבם טרם הטיפול. בקרב כלל הנבדקים לא דווח על רצון לשוב לשיומש בMDMA  בהקשר לא טיפולי מחוץ למסגרת המחקר.

החוקרים מסיקים שהתיעוד המרובה על חוויות ה come down לאחר שימוש פנאי בMDMA קשור לגורמים אחרים המתקיימים רק בשימוש פנאי שאינו מבוקר כגון איכות חומר שונה, ערוב חומרים נוספים, שתיית אלכוהול והעדר תמיכה נפשית הולמת.

 

למרות התוצאות המעניינות חשוב לציין שמדובר בגודל דגימה קטן במיוחד (n=14) וכן שחלק מצוות החוקרים מעורב בהקמת חברה לטיפול בחומרים פסיכדליים בשם AWAKEN ככה שלא ניתן להתעלם מאפשרות של ניגוד עניינים בפרסום ממצאים אלו.  

Sessa B, Aday JS, O’Brien S, et al. Debunking the myth of ‘Blue Mondays’: No evidence of affect drop after taking clinical MDMA. Journal of Psychopharmacology. December 2021.  

doi: 10.1177/02698811211055809  

 

אתר מחקר וריפוי פסיכדלי ישראל מקדם שימוש בחומרים פסיכדלים במסגרת מחקר וטיפולים מבוקרים ומפוקחים עם סט וסטינג מיטיבים. הפרמקולוגיה של חומרים פסיכדלים אינה מובנת במלואה וקיימים סיכונים פיזיים ונפשיים המקושרים בשימוש זה. נטילה של חומרים אלו צריכה להעשות תוך שקילה בכובד ראש של היתרונות והסיכונים ועם סיוע מקצועי 

כתיבת תגובה

סגירת תפריט