טיפול באיבוגאין להתמכרויות: מה מכורים חושבים?

טיפול באיבוגאין להתמכרויות: מה מכורים חושבים?

איבוגאין הנו חומר פסיכדלי המשמש לצורך טיפול בהתמכרות, זאת חרף כמה מקרי תמותה כתוצאה מטיפול זה ולמרות היעדר מחקר קליני קפדני. כיום, מעט מאוד ידוע על טיפול באיבוגאין מנקודת מבטם של מטופלים. זאת על אף שמידע על טיפול באיבוגאין נמצא בשפע בדיונים מקוונים המייצרים ומפיצים מידע על טיפול זה ומספקים חלון להבנה כיצד מטופלים תופסים ומבינים את הסיכונים והשימושים של איבוגאין.

במחקר הנוכחי נבדקו השקפותם של מטופלי איבוגאין בפורומים מקוונים זאת על מנת לתאר את נקודת מבטם ולהבהיר מה הוא התפקיד של הפורומים המקוונים בתיווך המידע בנוגע לאיבוגאין. החוקרים ניתחו באופן נושאי (תמתי) 40 דיונים הכוללים פוסטים מ-101 אנשים שונים משני פורומים מקוונים פופולריים Reddit  =   ופורום הסמים.  

בתוצאות הניתוח זוהו שלושה נושאים עיקריים: (1) פורומים מקוונים כמקור לניסויים עצמיים וטיפול עצמי לא מבוקר (2) האינטראקציה הטיפולית בטיפול באיבוגאין, וכן; (3) מנגנונים טיפוליים של איבוגאין.

מהמחקר עולה שהפורומים המקוונים הינם משאב מרכזי למידע על טיפול באיבוגאין. בפורומים אלו בוצעה הערכה ברמה גבוהה ומבוססת ראיות בנוגע לטיפול באיבוגאין. משתתפי הפורום דנו באריכות על הסדרי הטיפול, הסיכונים ומזעור הנזקים הקשורים בטיפול. בפורומים דווח גם על השפעות טיפוליות חיוביות שהתמקדו במנגנונים פרמקולוגיים ושינויים פסיכולוגיים הנובעים מההתנסות הפסיכדלית. רבים מהמשתתפים בפורום העדיפו טיפול קליני מוסדר בגלל חששות בטיחותיים, אך מגבלות הנוגעות במימון וזמן הובילו לעיתים להתפשרות על טיפול שאיננו על ידי אנשי מקצוע רשמיים. בנוסף נמצאו דיונים רבים בטיפול במיקרו-מינונים של איבוגאין. 

החוקרים מסיקים כי הפעילות בפורומים מקוונים מספקת תחושת קהילה שבה אנשים חשים מגויסים ואחראים לקידום והצלחת הטיפול באיבוגאין להתמכרות. דיונים בפורומים ממחישים כי להסברים מדעיים-מוחיים בנוגע להתמכרויות יש חשיבות גדולה לאנשים העוסקים בטיפול באיבוגאין. הפורומים המקוונים יכולים לשמש כפלטפורמה להתערבויות תומכות בהובלת קלינאים וביצוע עבודת מזעור נזקים. כמו כן הפורומים יכולים לספק מעקב אחר נהלי הטיפול הקיימים במסגרות שאינם קליניות ותוצאתם ארוכת הטווח.

 

אתר מחקר וריפוי פסיכדלי ישראל מקדם שימוש בחומרים פסיכדלים במסגרת מחקר וטיפולים מבוקרים ומפוקחים עם סט וסטינג מיטיבים. הפרמקולוגיה של חומרים פסיכדלים אינה מובנת במלואה וקיימים סיכונים פיזיים ונפשיים המקושרים בשימוש זה. נטילה של חומרים אלו צריכה להעשות תוך שקילה בכובד ראש של היתרונות והסיכונים ועם סיוע מקצועי זמין.גןהפור

מקור:

Barber, M., Gardner, J., Savic, M., & Carter, A. (2020). Ibogaine therapy for addiction: Consumer views from online fora. The International journal on drug policy83, 102857. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102857

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32693321/

כתיבת תגובה

סגירת תפריט