מאגואיזם לאקולוגיזם: פסיכדליים מחזקים את הקשר בין האדם לטבע

מאגואיזם לאקולוגיזם: פסיכדליים מחזקים את הקשר בין האדם לטבע

תרגם: יונתן דוד

כתוצאה משינויים גלובליים, תעשייתיים וטכנולוגים בני אדם הופכים למנותקים יותר ויותר מעולם הטבע. הניתוק מעולם הטבע קשור לירידיה בבריאות הנפשית ולפגיעה במערכת האקולוגית. המשבר הסביבתי הנוכחי יחד עם הנטל הגלובלי של בעיות בריאות הנפש מעלים צורך דחוף להתערבויות יעילות המחזקות את הקשר בין האדם לטבע.

“קשר לטבע” הוא ההגדרה העצמית והתחושה הסובייקטיבית של חיבור לטבע. מדדי קשר לטבע נמצאו בקורלציה חיובית עם בריאות פסיכולוגית ורווחה נפשית. בנוסף מדדי קשר לטבע נמצאו כמנבאים מודעות, מחשבה והתנהגות אקולוגית.

תחושת חיבור לטבע מדווחת ע”י משתמשים בחומרים פסיכדליים בזמן החוויה ולאחריה ומשתמשים רבים מחפשים מסגרת שימוש (setting) הקשורה בסביבה טבעית. המחקר הנוכחי ניסה לענות על השאלה האם חומרים פסיכדליים מחזקים את תחושת הקשר לטבע, ובמידה וכן, האם גורמים לא פרמקולוגים קשורים בכך (למשל איכות החוויה האקוטית או הסביבה בה נלקח החומר).

במחקר עוקבה זה, שפורסם בדצמבר 2019, 654 נבדקים המתכננים להשתמש בחומר פסיכדלי נדגמו במחקר אינטרנטי. הנבדקים מילאו שאלונים למדידת קשר לטבע, שאלוני רווחה נפשית ושאלוני איכות החוויה האקוטית (MEQ  ,EDI ועוד). כמו כן הנבדקים דיווחו על כמות הפעמים בהם השתמשו בחומרים פסיכדליים במהלך חייהם ועל הסביבה בה נעשה השימוש הנוכחי. מדידות המשתנים התלויים נעשו ב-5 נקודות זמן של השימוש בחומר הפסיכדלי: שבועיים לפני, יום אחרי, שבועיים אחרי, ארבעה שבועות אחרי ושנתיים אחרי (לא כל המדדים נמדדו בכל נקודות הזמן). הניתוחים הסטטיסטים כללו ניתוח קורלטיבי ומודלים של GLM.

תוצאות המחקר העיקריות מראות ששכיחות השימוש בחומרים פסיכדליים לאורך החיים נמצאה בקורלציה חיובית עם מדד קשר לטבע כבר במדידת קו הבסיס.  מדד קשר לטבע עלה באופן מובהק שבועיים (p = 0.027), ארבעה שבועות (p = 0.024) ואף שנתיים לאחר השימוש בחומר הפסיכדלי (יש לציין כי  73.4% מהמדגם דיווח על שימוש בחומר פסיכדלי נוסף במהלך שנתיים). עליה זו במדדי קשר לטבע נמצאה קשורה חיובית לשיפור במדדי רווחה נפשית. חשוב לציין כי עליה במדדי קשר לטבע נמצאה בקורלציה חיובית עם רמת “אובדן האגו”( r = 0.203, p = 0.038) והסביבה הטבעית בה נלקח החומר בזמן החוויה האקוטית (r = 0.361, p = 0.007).                                                                                                            

המחקר הנוכחי הוא המחקר הראשון המציג אפשרות לקשר סיבתי בין שימוש בחומרים פסיכדליים לעליה במדד קשר לטבע, עליה  שנותרה זמן רב לאחר שההשפעה האקוטית הפרמקולוגית שככה. עליה בתחושת הקשר לטבע לוותה בעליה במדדי רווחה נפשית. בנוסף, הממצאים מראים כי מסגרת סביבתית (setting) ואיכות החוויה האקוטית מתווכים בין השימוש בחומר הפסיכדלי לשינויים במדד קשר לטבע, ובפרט, שימוש בסביבה טבעית ועליה באובדן האגו מחזקים את הקשר לטבע. החוקרים משערים כי החיזוק בתחושת קשר לטבע נובעת מחוויית אובדן גבולות ההגדרה העצמית הסובייקטיבית (אובדן אגו) יחד עם תחושת “אחדות” ורצף בין תחושת העצמי הפנימי לעולם החיצוני/הטבע; חוויה מיסטיות הנפוצה לחומרים פסיכדליים. מחקר זה תורם למודלים של טיפול פסיכדלי ויכול לקדם את האנושות להתמודדות יעילה עם המשבר האקולוגי הנוכחי.

אתר מחקר וריפוי פסיכדלי ישראל מקדם שימוש בחומרים פסיכדלים במסגרת מחקר וטיפולים מבוקרים ומפוקחים עם סט וסטינג מיטיבים. הפרמקולוגיה של חומרים פסיכדלים אינה מובנת במלואה וקיימים סיכונים פיזיים ונפשיים המקושרים בשימוש זה. נטילה של חומרים אלו צריכה להעשות תוך שקילה בכובד ראש של היתרונות והסיכונים ועם סיוע מקצועי זמין.

מקור:

Kettner, H., Gandy, S., Haijen, E. C., & Carhart-Harris, R. L. (2019). From Egoism to Ecoism: Psychedelics Increase Nature Relatedness in a State-Mediated and Context-Dependent Manner. International Journal of Environmental Research and Public Health16(24), 5147.

קישור למקור

כתיבת תגובה

סגירת תפריט