מחקר חלוצי בוחן את הפעילות המוחית במהלך נטילת DMT

מחקר חלוצי בוחן את הפעילות המוחית במהלך נטילת DMT

תרגם: יונתן דוד

ההשפעה הייחודית והעוצמתית של DMT על הפעילות המוחית וכתוצאה מכך על המצב התודעתי, מאפשרת אפיק מחקר בטוח וחדשני הבוחן את הנוירו-ביולוגיה של התודעה. המחקר הנוכחי פורסם בכתב העת  Nature Scientific Reports בנובמבר 2019 ובחן את ההשפעה של מתן DMT IV על הפעילות המוחית, על המצב הסובייקטיבי ועל הקשר ביניהם. מחקר זה הוא המחקר הראשון שבחן את ההשפעה של מתן  DMT (בהשוואה לאינבו) על פעילות מוחית במנוחה בבני אדם.

המדגם כלל 13 נבדקים עם רקע קודם של שימוש בחומרים פסיכדליים וללא היסטוריה פסיכיאטרית. בזמן ההשפעה הנבדקים התבקשו לעצום עיניים ולשהות בתנוחת חצי-שכיבה. מינוני ה-DMT שניתנו הותאמו אישית ונעו בטווח שבין 7-20 מ”ג. המחקר כלל סדר מתן חומרים קבוע; בתחילה ניתן אינבו (סליין) ושבוע לאחר מכן ניתן DMT.

מדדי הפעילות העצבית נמדדו בעזרת EEG וכללו שינויים בטווח העוצמה בגלי המוח (Power spectrum) ושינויים בגיוון האותות של הפעילות המוחית (Signal diversity). עוצמת החוויה הסובייקטיבית נמדדה במהלך השפעת ה-DMT (בזמן אמת; דקה אחר דקה) ואיכות החוויה נמדדה לאחר סיום ההשפעה (סקאלת  VAS בסיום הססיה וראיון פנומנולוגי מקוצר למחרת) (תמונה 1). בנוסף, נבחן ריכוז ה-DMT בדם הנבדקים בנקודות זמן שונות.

תמונה 1:  A.(שמאל) ניתן לראות את דירוג אינטנסיביות החוויה בזמן אמת, זאת לעומת פלסבו. B (ימין) ניתן לראות את הדירוג הפנומנולוגי של חווית ה-DMT אשר דורג על סקאלת VAS (לעומת פלסבו). מומלץ להגדיל את התמונה לחויות צפייה מיטיבה.

ממצאי המחקר העיקריים מעלים כי המצב הסובייקטיבי הייחודי של DMT מלווה בירידה ברורה בעוצמת גלי מוח (אוסילציות) בטווחי האלפא והבתא. כמו כן בעליה משמעותית בגיוון האותות של הפעילות המוחית הספונטנית. בנוסף, נראתה גם עליה בעוצמת האוסילציות בטווח הדלתא והתטא בזמן חווית השיא של DMT (תמונה 2 א). ממצאים אלו נמצאו קשורים באופן מובהק לעוצמת החוויה הסובייקטיבית (תמונה 2 ב), לאפקטים הוויזואליים-סובייקטים של המשתמשים  ולכמות ה-DMT בדם.

תמונה 2: האפקט הסובייקטיבי אל מול השינוי במדדי פעילות המוח לאורך זמן. A. השינוי הסובייקטיבי לווה בירידה בעוצמת גלי האלפא והבטא ועליה בטווח הדלתא והתטא ומורכבות העיבוד המוחי. B.ירידה בעוצמת גלי האלפא וקורלציה עם דירוג עוצמת החוויה (קו אדום), זאת בהשוואה לפלסבו.מומלץ להגדיל את התמונה לחויות צפייה מיטיבה.

מסקנות:

המחקר הנוכחי מקרב אותנו להבנת הפעילות המוחית של החוויה הפסיכדלית ומצבי תודעה אחרים. על פי הממצאים עולה כי נוכחות של גלי תטא/דלתא יחד עם “קריסה” בעוצמת גלי האלפא מקשורים לחוויה הסובייקטיבית הייחודית של DMT ; מצב בו קיים מעבר מעיבוד מוחי אקסוגני (הנשען על קלט חוץ) לעיבוד מוחי אנדוגני (הנשען על קלט פנימי). הממצאים הנ”ל דומים מבחינת הפעילות המוחית ומבחינה פנומנולוגית לשלל מצבים חזיוניים אחרים (למשל-חלימה בשנת REM) וע”פ החוקרים יתכן שמצבים אלו חולקים מעגלים עצביים משותפים.

בדומה לממצאים קודמים אשר בחנו חומרים פסיכדליים אחרים, גם במחקר הנוכחי נמצא קשר בין עליה במורכבות הסיגנל המוחי (Signal diversity) לבין פרמטרים של החוויה הסובייקטיבית. העלייה במורכבות העיבוד נחשבת כהשלמה חיובית לירידה בעוצמת בגלי האלפא ומחזקת את השערת “המוח האנטרופי” (Entropic Brain Hypothesis). השערה הגורסת כי “עושר” המצב התודעתי ניתן למדידה בעזרת האנטרופיה (מורכבות הפעילות המוחית) של הפעילות המוחית הספונטנית (להרחבה).

לסיום, החוקרים גם מציינים כי הממצאים הנ”ל יכולים לשפוך אור על המנגנונים נוגדי הדיכאון של DMT וחומרים הדומים לו (כגון איאואסקה).

מקור:

Timmermann, C., Roseman, L., Schartner, M., Milliere, R., Williams, L. T., Erritzoe, D., … & Turton, S. (2019). Neural correlates of the DMT experience assessed with multivariate EEG. Scientific reports, 9(1), 1-13.‏

קישור למקור

לפוסט הזה יש תגובה אחת

כתיבת תגובה

סגירת תפריט