קול קורא ראשון בישראל לתמרוץ הצעות מחקר בתחום הפסיכדלי

קול קורא ראשון בישראל לתמרוץ הצעות מחקר בתחום הפסיכדלי

קול קורא!

פרס עמותת מרפא לקידום מחקר וריפוי בעזרת חומרים פסיכדליים

מחקר וריפוי פסיכדלי ישראל (מרפא) (ע”ר) מקדמת עבודות מחקר משמעותיות במסגרת תואר שני, תואר שלישי ועבודות מדעי היסוד של רופאים מתמחים, מכלל הפקולטות המחלקות ובתי החולים בארץ. העבודות תעסוקנה בנושאים המקדמים ריפוי מחלות תוך שימוש קליני מבוקר ומפוקח באמצעות חומרים פסיכדליים שאין עליהם פטנט בישראל. נושאים אלו יכולים לכלול הבנת מנגנונים נוירוביולוגים של חומרים אלו, השפעתם על מנגנונים פסיכולוגים שונים, תפיסה, קוגניציה, כמו גם מחקרים העוסקים בהקשרים ההיסטוריים, חברתיים, כלכליים, תקשורתיים, והיבטים של מדיניות, ו/או כלכלת בריאות הקשורים בכניסת חומרים אלו לעולם בריאות הנפש.

אנו, חברי העמותה, פונים לסטודנטים לתואר שני במסלול מחקרי, דוקטורנטים ורופאים מתמחים המבצעים מחקר במסגרת מדעי היסוד להגיש מועמדות לפרס שמוענק בסיוע ותמיכת המרכז לבריאות, הומניזם וחברה בנגב

פרס

מקום ראשון: פרס כספי בסכום של 5,000

מקום שני: פרס כספי בסכום של 1,500

ההצעות הזוכות יקבלו, בנוסף, ייעוץ והנחיה מדעית -קלינית בביצוע המחקר, סיוע בפירסומו והצגה ותיקשור תוצאות המחקר בארץ ובעולם.

כיצד מגישים מועמדות לפרס?

 1. קו”ח מלאים כולל מאמרים וכנסים.
 2. פסקה קצרה על פעילותו של המועמד בהווה ותוכניות ארוכות טווח של המועמד בתחום.
 3. שם העבודה ,תקציר ולוח זמנים משוער להשלמת העבודה.
 4. המלצה מטעם מנחה העבודה לאקדמאים או ראש המחלקה לרופאים. על ההמלצה לכלול אישור על ביצוע המחקר של המועמד בהנחייתו עם תאריך מצופה לסיום העבודה.
 5. שם מלא ופרטים של ממליץ אקדמאי נוסף למנחה.
 6. סעיפים 1-5 ישלחו כקבצי PDF למייל העמותה prati.israel@gmail.com
  בכותרת המייל יש לציין: “פרס הצעת מחקר פסיכדלי- (שם מלא +תואר+מוסד)”.

תקציר העבודה יכלול: נושא, מטרה/שאלת מחקר, תכנית/מתודולוגיה של העבודה, חשיבות המחקר, חדשנותו ותרומתו לתחום. עד 500 מילים בעברית או אנגלית.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 26/04/19

תאריך הענקת הפרס יפורסם בהמשך.

 

 

 

שיפוט הבקשות:

ועדה מטעם עמותת מרפא בשיתוף עם המרכז לבריאות, הומניזם וחברה בנגב, תבחן את כל הבקשות. בבחינת הבקשות תתחשב הוועדה, בין היתר, בשיקולים הבאים: (1) מצוינות מדעית (2); תרומת העבודה לתחום בישראל; (3) מקוריות וחדשנות העבודה (4) פעולות המועמד להנגשת ידע מדעי בתחום (5) רלוונטיות למדעי החברה ו/או מדעי הרוח

תנאים כלליים:

 1. הוועדה תהיה רשאית לזמן את מגישי המועמדות להציג את מחקרם.
 2. הוועדה תיצור קשר עם המנחה(ים) ו/או הממליצים לאישור וקבלת המלצות על העבודה.
 3. חוקרים אשר יזכו בפרס יתבקשו להגיע לטקס חלוקת הפרסים ולהציג בקצרה את עבודתם.
 4. מובהר בזאת, כי עמותת מרפא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא ו/או להעניק פרס כלשהו, וכן כי היא לא תישא בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לאו.
 5. עבודות שתזכנה בפרס יציינו את חסותה של עמותת מרפא.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט