MDMA יעיל בהפחתת חרדה חברתית במבוגרים עם אוטיזם

MDMA יעיל בהפחתת חרדה חברתית במבוגרים עם אוטיזם

שיפור מהיר ועמיד בתסמיני החרדה החברתית אצל מבוגרים עם אוטיזם בעקבות פסיכותרפיה בסיוע MDMA

ערך: ד”ר אביעד הדר ודור דנן

לגישות טיפוליות סטנדרטיות להפחתת החרדה החברתית במבוגרים עם אוטיזם יש יעילות מוגבלת. מאחר ופסיכותרפיה נתמכת MDMA הוכחה כטיפול יעיל בהפרעות חרדה אחרות, קבוצה רב תחומית של רופאים וחוקרים מאוניברסיטת UCLA בארה”ב, העלתה השערה שהטיפול יכול להועיל בטיפול סימפטומטי באוטיזם. הקבוצה ביצעה מחקר פיילוט אקראי מבוקר פלצבו, שנועד לבדוק את הכדאיות והבטיחות של פסיכותרפיה נתמכת MDMA לצורך הפחתת הפחד החברתי וההימנעות החברתית באוכלוסיה האוטיסטית. המחקר פורסם לפני כחודשיים בכתב העת המדעי Psychopharmacology.

מבוגרים עם אוטיזם עם סימני חרדה חברתית חמורה מאוד חולקו באקראי לקבלת MDMA (75-125 מ”ג, n = 8) או פלצבו לא פעיל (0 מ”ג, n = 4) במהלך שתי פגישות פסיכותרפיות בנות 8 שעות. מפגשי הניסוי התרופתיים היו מרווחים כחודש זה מזה עם 3 מפגשים של פסיכותרפיה ללא מתן MDMA לאחר כל אחד. התוצאות העיקריות היו שינוי בסולם החרדה החברתי של ליבוביץ (LSAS) בין הבייסליין, לחודש לאחר המפגש התרופתי השני. התוצאות נמדדו שוב שישה חודשים לאחר הפגישה התרופתית האחרונה.

השיפור במדדי LSAS מנקודת ההתחלה ועד לנקודת הסיום העיקרית היה גדול משמעותית בקבוצת הMDMA בהשוואה לקבוצת הפלצבו (P = 0.037), וגודל האפקט היה גבוה מאוד (d = 1.4, CI – 0.074, 2.874). שינוי במדדי LSAS מתחילת המחקר ועד 6 חודשי מעקב הראה תוצאות חיוביות דומות (P = 0.036), עם גודל אפקט של 1.1 (CI – 0.307, 2.527). החרדה החברתית נותרה זהה או המשיכה להשתפר מעט עבור מרבית המשתתפים בקבוצת MDMA לאחר השלמת שלב הטיפול הפעיל.

סיכום: ניסוי פיילוט זה הראה שיפור מהיר ועמיד בתסמיני החרדה החברתית אצל מבוגרים עם אוטיזם בעקבות פסיכותרפיה בסיוע MDMA. בטיחות ראשונית ותוצאות יעילות תומכות בהרחבת המחקר לדגימות גדולות יותר כדי לחקור את הטיפול החדשני בחרדה חברתית.

אתר מחקר וריפוי פסיכדלי ישראל מקדם שימוש בחומרים פסיכדלים במסגרת מחקר וטיפולים מבוקרים ומפוקחים עם סט וסטינג מיטיבים. הפרמקולוגיה של חומרים פסיכדלים אינה מובנת במלואה וקיימים סיכונים פיזיים ונפשיים המקושרים בשימוש זה. נטילה של חומרים אלו צריכה להעשות תוך שקילה בכובד ראש של היתרונות והסיכונים ועם סיוע מקצועי זמין.

מקור: Danforth, Alicia L., Charles S. Grob, Christopher Struble, Allison A. Feduccia, Nick Walker, Lisa Jerome, Berra Yazar-Klosinski, and Amy Emerson. “Reduction in social anxiety after MDMA-assisted psychotherapy with autistic adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study.” Psychopharmacology 235, no. 11 (2018): 3137-3148. קישור למקור

כתיבת תגובה

סגירת תפריט